Zorginstellingen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht elke zorgaanbieder goede en veilige zorg te leveren en voorts een klachtenregeling te hebben. Het hebben van een onafhankelijke externe klachtencommissie is daarbij vaak wenselijk. De IPKC hanteert een laagdrempelige en probleemoplossende benadering.

De bij de IPKC aangesloten zorginstellingen bieden voor hun cliënten zo een effectieve klachtbehandeling door de IPKC: dicht bij huis, laagdrempelig, deskundig, extern, onafhankelijk en snel. De aangesloten instellingen kunnen zelf mogelijkheden voor een interne behandeling van klachten hanteren. Echter klagers hebben altijd rechtstreeks toegang tot de IPKC zonder dat een interne klachtenregeling hier een drempel voor opwerpt. Vanwege de onafhankelijkheid kan het voor cliënten (en hun belangenbehartigers), maar ook voor de instellingen zelf, wenselijk zijn het probleem rechtstreeks voor te leggen aan de IPKC.

Naast onafhankelijke klachtbehandeling en/of bemiddeling na het ontvangen van een melding van de cliënt of zijn belangenbehartiger kan de IPKC ook op verzoek van de bestuurders van aangesloten zorginstellingen andere taken vervullen, zoals:
– het verzorgen van complexere bemiddelingsprocedures,
– het verzorgen van uitgebreid intern zorgperformance-onderzoek,
– het verzorgen van extern onafhankelijk voorzitterschap voor onderzoeken betreffende calamiteiten of geweld in de zorgrelatie, waarvoor een meldverplichting bestaat bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De IPKC vindt het belangrijk om haar draagvlak te vergroten en zich te blijven ontwikkelen waardoor de voor de instellingen noodzakelijke ervaring in stand blijft en indien gewenst gezamenlijk het klachtenmanagement kan worden verbeterd, waarbij de behandeling van klachten en andere signalen niet langer los gezien wordt van de bewaking van de kwaliteit van zorg, maar als een onlosmakelijk onderdeel daarvan. Zo kan dit kwaliteitsinstrument voor uw instellingen zich blijven ontwikkelen.

Voor wie werkt de klachtencommissie?
Zie hier voor wie IPKC werkt.

Hulp bij het schrijven van uw klacht

We zullen goed luisteren naar uw klacht

Samen zoeken we naar een oplossing