Wie zijn we

Extern en onafhankelijk
De IPKC heeft 7 externe commissieleden die uw melding onafhankelijk behandelen. Dat wil zeggen dat de leden van de IPKC niet verbonden zijn aan de betreffende zorgorganisatie en hun oordeel onafhankelijk is.

Deskundigheid
De leden van de IPKC hebben zelf lange tijd in de zorg voor mensen met een handicap gewerkt. Of zijn om andere redenen betrokken en deskundig.
Ze weten wat belangrijk is voor mensen met een handicap. Ze weten waar het om gaat in de zorg.

Wie zijn de leden van de klachtencommissie?
van links naar rechts:
Hannie Nijhuis (ambtelijk secr.), Martin Kramer, Geert Kuiper, Yvonne Rosema, Wilma Buikema, Wim de Boer (voorzitter), Linda Commandeur (vice-voorzitter)

Hulp bij het schrijven van uw klacht

We zullen goed luisteren naar uw klacht

Samen zoeken we naar een oplossing