Wat doen we

Niet tevreden
U woont in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke handicap en of psychische beperking. Of u bezoekt een dagverblijf. Of u bent vader, moeder, broer of zus van iemand met een verstandelijke handicap. Of u bent mentor of curator.
En u bent niet tevreden. U vindt dat de organisatie niet goed omgaat met uw wensen of de zorgverlening/begeleiding niet waarmaakt. Dan kunt u de IPKC direct inschakelen. De IPKC behandelt daarna uw melding. U kunt natuurlijk uw onvrede ook eerst bespreken met de persoon die het aangaat. Dat kan de begeleider of de verzorgende zijn, maar het kan ook de leidinggevende van de organisatie zijn. Door te praten over een klacht wordt vaak al een oplossing gevonden. Ook daarbij kan de IPKC helpen door als bemiddelaar samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken.

Onafhankelijkheid
De IPKC is een externe commissie die uw melding onafhankelijk behandelt. De leden van de IPKC zijn niet verbonden aan de zorgorganisatie.

Lage drempel
Aan het inschakelen van de IPKC zijn geen kosten voor u verbonden. Uw melding bij de IPKC kan op verschillende manieren, u kiest welke voor u het prettigst is (bellen, mailen, website formulier of per brief). Uw mail of brief hoeft niet perfect geschreven te zijn. Als hij maar duidelijk is. De IPKC kan helpen bij in het verder in kaart brengen van uw melding. → contact

Doel
Het doel van de behandeling is eerst duidelijkheid. Duidelijkheid over wat er nu precies gebeurd is.
Daarna wat er eigenlijk had moeten gebeuren. En ten slotte of uw klacht terecht is en welke oplossing te bereiken is.
De IPKC werkt op basis van een reglement. Hierboven is op hoofdlijnen aan geven hoe dat gaat. Voor de volledige tekst zie → reglement (ook onder downloads).

Hulp bij het schrijven van uw klacht

We zullen goed luisteren naar uw klacht

Samen zoeken we naar een oplossing