Verwanten / Vertegenwoordigers

Waarover kunt u de IPKC inschakelen?
U kunt klagen over alles wat met de zorg- of dienstverlening te maken heeft.

Wat mag de klachtencommissie?
De commissie mag niet zomaar de stukken van de persoon die klaagt, of namens wie geklaagd wordt, lezen. Daarvoor moet de klager (of de mentor of de curator/belangenbehartiger) eerst een handtekening zetten. De commissie mag naar de organisatie gaan waartegen geklaagd wordt. De commissie kan daar spreken met de mensen die iets over de klacht kunnen zeggen.

Contact met de IPKC:
U kunt ons bellen, mailen of schrijven.
Ons telefoonnummer: 0630346998
Ons e-mail adres: info@ipkc.nl
Ons post adres: Postbus 30014, 9400 RA ASSEN

Hulp bij het schrijven van uw klacht

We zullen goed luisteren naar uw klacht

Samen zoeken we naar een oplossing