november 12, 2018

Kunnen wij helpen of bemiddelen bij uw klacht?

Als u niet tevreden bent dan kunt u uw klacht of verzoek om bemiddeling direct indienen bij de IPKC.
Dat kan altijd.
U hoeft dus niet eerst te praten met degene die het aangaat of de leidinggevende.
Maar dat lost vaak wel al veel op.
Inschakeling van de IPKC is gratis.

Direct hulp

Hulp bij het schrijven van uw klacht

We zullen goed luisteren naar uw klacht

Samen zoeken we naar een oplossing