Cliënten

Hoe werkt de IPKC?
U kunt de IPKC bellen, mailen of schrijven.
We maken dan een afspraak met u voor een gesprek.

In dat gesprek luistert een medewerker van de IPKC heel goed naar u.
We zoeken samen uit wat uw klacht precies is.
Alles wat u ons vertelt is vertrouwelijk, wij vertellen dus niets door aan anderen.

Als u dat wilt, maken we daarna een afspraak met u en de organisatie waar u een klacht over heeft.
We gaan dan samen in gesprek over uw klacht.
Samen proberen we uw klacht op te lossen.

Wat is de IPKC?
IPKC betekent Inter Provinciale Klachten Commissie.
In de IPKC zitten mensen die kunnen helpen bij het oplossen van klachten.
Zij weten wat belangrijk is voor mensen met een verstandelijke beperking.

De medewerkers van de IPKC zijn niet verbonden aan uw zorgorganisatie.
Ze zijn dus onafhankelijk.

Dit zijn de mensen die in de IPKC zitten:
van links naar rechts:
Hannie Nijhuis (ambtelijk secr.), Martin Kramer, Geert Kuiper, Yvonne Rosema, Wilma Buikema, Wim de Boer (voorzitter), Linda Commandeur (vice-voorzitter)

Contact met de IPKC:
U kunt ons bellen, mailen of schrijven.
Ons telefoonnummer: 0630346998
Ons e-mail adres: info@ipkc.nl
Ons post adres: Postbus 30014, 9400 RA ASSEN

Hulp bij het schrijven van uw klacht

We zullen goed luisteren naar uw klacht

Samen zoeken we naar een oplossing