Menu (-)

Over IPKC

Niet tevreden?

U woont in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke handicap. Of u bezoekt een dagverblijf. Of u bent vader, moeder, broer of zuster van iemand met een verstandelijke handicap. 
Of u bent mentor of curator.
En u bent niet tevreden. U vindt dat de organisatie niet goed omgaat met uw wensen of meer belooft dan ze waarmaakt.
Dan kunt u klagen.
Een klacht kunt u het beste eerst bespreken met de persoon die het aangaat. Dat kan de begeleider of de verzorgende zijn, maar het kan ook de directeur of de bestuurder van de organisatie zijn. 
Door te praten over een klacht wordt vaak al een oplossing gevonden.
Bent u tóch niet tevreden, dan kunt u dit melden bij de leidinggevende.
 
Soms is het ook nodig om een bemiddelaar in te schakelen.
Dat gebeurt door de organisatie waartegen een klacht is ingediend.
De bemiddelaar helpt klager en beklaagde met hun gesprek. En zoekt samen met hen naar een oplossing.
Uw organisatie kan u hier verder over vertellen
 
De Interprovinciale Klachtencommissie 
Als u niet tevreden bent dan kunt u uw klacht of verzoek om bemiddeling direct indienen bij de Interprovinciale Klachtencommissie. Een klacht indienen bij de Interprovinciale Klachtencommissie kan altijd. U hoeft dus niet eerst te praten met degene die het aangaat of de leidinggevende. Maar dat is vaak wel het beste.
 
Onafhankelijkheid
De Interprovinciale Klachtencommissie behandelt uw klacht onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de leden van de klachtencommissie niet verbonden zijn aan zorgorganisaties.
 
Deskundigheid
De leden van de klachtencommissie hebben zelf lange tijd in de zorg voor mensen met een handicap gewerkt. Of zijn om andere redenen deskundig.
Ze weten wat belangrijk is voor mensen met een handicap. Ze weten waar het om gaat in de zorg.
 
Lage drempel
Aan klagen zijn geen kosten voor de klager verbonden. Ook hoeft uw klachtbrief niet perfect geschreven te zijn. Als hij maar duidelijk is (zie hieronder)!
 
Doel
Het doel van de behandeling van de klacht is duidelijkheid.
Duidelijkheid over wat er nu precies gebeurd is.
En wat er eigenlijk had moeten gebeuren.
En of de klacht terecht is.
 
Wie zijn de leden van de klachtencommissie?
v.l.n.r.: 
Hannie Nijhuis (ambtelijk secr.), Martin Kramer, Geert Kuiper, Yvonne Rosema, Wilma Buikema, W.J. de Boer (voorzitter), Linda Commandeur (vice-voorzitter)
 

Bestuur IPKC

 
Hoe kom ik aan het reglement van de IPKC?
De IPKC werkt op basis van een reglement. Hierboven is op hoofdlijnen aan geven hoe dat gaat. Voor de volledige tekst van het reglement klik s.v.p. hier.
 
Onze folder
De IPKC heeft twee folders:  een algemene folder (blauw) en een speciale folder voor lvg-cliënten (groen).
 
 

 

 Over IPKC